تگ - نصب ویندوز بر روی دستگاه هایی که سی دی درایور ندارند