تگ محصول - دستگاه ضبط تصاویر داهوا 4 کانال مدلDHI-XVR5104HS