ترفند آی تی

اموزش Paint ویندوز را دست کم نگیرید و با قدرت های ان اشنا شوید

اموزش Paint ویندوز را دست کم نگیرید و با قدرت های ان اشنا شوید

Paint ویندوز را دست کم نگیرید!

اموزش Paint ویندوز

اموزش Paint ویندوز

ابتدا برای اجرا کردن برنامه Paint، از منوی Start و سپس All Programs وارد Accessories شده و Paint را انتخاب کنید.

پس از باز شدن برنامه، از منوی File، گزینه Open را انتخاب کنید.

سپس  در پنجره جدید باز شده یک عکس را برای نمونه انتخاب کرده و روی دکمه Open کلیک نمایید.
حالا عکس مورد نظر شما در برنامه باز شده است.

مهر زدن قطعه ای از عکسدر Paint قابلیت مخفی وجود دارد که با استفاده از آن میتوانید

قطعه ای از عکس را همانند مهر کردن تکرار کنید.
برای این کار در داخل نوار ابزار برنامه، ابزار Select را انتخاب کنید (مستطیل نقطه چین).

[irp]

سپس بر روی قسمتی از عکس با استفاده از موس یک مستطیل ایجاد کنید.

اکنون دست خود را روی دکمه Ctrl نگه دارید و مستطیلی را که ایجاد کردید جابجا کنید و رها کنید.

همواره دستتان که روی دکمه Ctrl است این عمل را ادامه دهید تا قطعه عکس انتخاب شده

همانند عمل مهر زدن تکرار گردد.

ساییدن قطعه ای از عکسبا استفاده از این قابلیت مخفی، میتوانید قطعه ای از عکس را همانند

عمل ساییدن روی کل عکس بکشانید.
برای این کار در داخل نوار ابزار برنامه، ابزار Select را انتخاب کنید (مستطیل نقطه چین).

سپس بر روی قسمتی از عکس با استفاده از موس یک مستطیل ایجاد کنید.

اکنون دست خود را روی دکمه Shift نگه دارید و مستطیلی را که ایجاد کردید جابجا کنید.

تا زمانی که دستتان روی دکمه Shift باشد این عمل تکرار خواهد شد.

کوچک و بزرگ کردن قطعه ای از عکسقابلیت مخفی دیگری که در Paint وجود دارد کوچک و بزرگ کردن قطعه ای

از عکس به شکلی است که دیگر اجزای عکس تغییری نکند.
برای این کار در داخل نوار ابزار برنامه، ابزار Select را انتخاب کنید (مستطیل نقطه چین).

سپس بر روی قسمتی از عکس با استفاده از موس یک مستطیل ایجاد کنید.

اکنون دست خود را روی دکمه Ctrl نگه دارید و یکی از دکمه های + و – را بزنید.

دکمه های Ctrlو+ عکس قطعه انتخابی را بزرگ و دکمه Ctrlو- قطعه انتخابی را کوچک میکند

[irp]

اموزش Paint ویندوز

3.3/5 - (6 امتیاز)